ÚVOD
skcsende
 • audit
  Profesionálne vykonaný audit a následné implementácie zvýšia efektívnosť, podporia udržateľnosť a pomôžu imidžu organizácie v očiach interných alebo externých zákazníkov a partnerov.
 • logistika
  Bez ohľadu na to, či sa vykonávame audit interne alebo externe, existuje mnoho výhod pre spoločnosti ktoré pristúpia na audit, ako je stanovenie trvalo udržateľných noriem kvality a neustály prístup k spoľahlivým informáciám. Audity podporí strategické, manažérske rozhodovanie a pomôže identifikovať oblasti na zlepšenie a odstránenie neefektívnosti.
 • školenia
  Audit logistiky sa vždy začne zhromažďovaním kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov od kľúčových zainteresovaných strán a analýzou a interpretáciou týchto informácií. Hlavné oddelenia spolupracujúce na zhromažďovaní údajov a rozhovoroch budú zvyčajne Logistika a doprava, ako aj skladovanie, nákup, výroba, obchodné dodržiavanie, zákaznícke služby a oddelenia IT. Všetky tieto oddelenia sú priamo alebo nepriamo zapojené do dodávateľského reťazca a môžu poskytnúť cenný pohľad na situáciu, ako aj mať úžitok z výsledkov auditu.
 • kurzy
  Zozbierané a analyzované informácie budú prenášané do mapových procesov, dokumentov a fyzických tokov, ktoré poskytnú jasné porozumenie a pomôžu zhodnotiť celý proces s cieľom zistiť akékoľvek nedostatky, nedostatky a odpad. Audítorský tím potom poskytne návrhy na vylepšenia a modifikácie zhrnuté na mapách, ktoré sa majú stať, a primerane uprednostňované. Špecifické odporúčania, body činnosti a hodnotenia rizík budú sprevádzať tieto návrhy a riešenia, ktoré im pomôžu pri ich implementácii. Zhromaždené údaje sa použijú na zálohovanie zistení, kvantifikáciu nákladov na logistiku a potenciálnych úspor prostredníctvom analýzy údajov a porovnávania.
 • Stručne povedané, audit nákladnej logistiky identifikuje dobré pracovné postupy a zlepšenia alebo optimalizačné príležitosti v logistickom reťazci organizácie prostredníctvom objektívneho hodnotenia a porovnávania údajov a navyše mapuje cestu vedúcu k kvalitatívnemu zlepšeniu služieb a logistickým úsporám a nákladom vyhýbanie.

Optimalizácia a zefektívnenie...

zemeguľaLogistika je neoddeliteľnou súčasťou každej firmy alebo spoločnosti. Je to segment, na ktorom sa zakladá evolučný proses celého procesu výroby, zásobovania a distribúcie, dôležitá je samozrejme spokojnosť odberateľa...čítať viac...

Kalendár kurzov a školení

zemeguľaPozrite si prosím prehľadný kalendár všetkých našich aktuálnych a naplánovaných školení, v prípade Vášho záujmu sa môžete zaregistrovať a mi Vás v krátkom budeme kontaktovať...čítať viac...

Pre nás je to hra...

zemeguľa Z praxe vieme, že zamestnanci alebo aj vedenie spoločnosti, časom upadnú do stavu zotrvačnosti a stereotypov, keď pri hľadaní vhodnejšieho riešenia problému postupujú po vyšliapaných chodníčkoch ˮ...čítať viac...

CENOTVORBA A EFEKTIVITA

Cenotvorba pre existujúcich aj nových dodávateľov v oblasti logistiky...

CENOTVORBA A EFEKTIVITA

PERSONÁLNE PORADENSTVO

Cieľom logistického auditu je ukázať Vám aktuálny stav Vašej logistiky.

LOGISTICKÝ AUDIT

PRENÁJOM MANAŽÉROV

Ponúkame krátkodoby aj dlhodobý prenájom manažerov do všetkých sfér...

PRENÁJOM MANAŽÉROV

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 https

 

 

 

created by: Marek Sarvas