skcsende
 • audit
  Profesionálne vykonaný audit a následné implementácie zvýšia efektívnosť, podporia udržateľnosť a pomôžu imidžu organizácie v očiach interných alebo externých zákazníkov a partnerov.
 • logistika
  Bez ohľadu na to, či sa vykonávame audit interne alebo externe, existuje mnoho výhod pre spoločnosti ktoré pristúpia na audit, ako je stanovenie trvalo udržateľných noriem kvality a neustály prístup k spoľahlivým informáciám. Audity podporí strategické, manažérske rozhodovanie a pomôže identifikovať oblasti na zlepšenie a odstránenie neefektívnosti.
 • školenia
  Audit logistiky sa vždy začne zhromažďovaním kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov od kľúčových zainteresovaných strán a analýzou a interpretáciou týchto informácií. Hlavné oddelenia spolupracujúce na zhromažďovaní údajov a rozhovoroch budú zvyčajne Logistika a doprava, ako aj skladovanie, nákup, výroba, obchodné dodržiavanie, zákaznícke služby a oddelenia IT. Všetky tieto oddelenia sú priamo alebo nepriamo zapojené do dodávateľského reťazca a môžu poskytnúť cenný pohľad na situáciu, ako aj mať úžitok z výsledkov auditu.
 • kurzy
  Zozbierané a analyzované informácie budú prenášané do mapových procesov, dokumentov a fyzických tokov, ktoré poskytnú jasné porozumenie a pomôžu zhodnotiť celý proces s cieľom zistiť akékoľvek nedostatky, nedostatky a odpad. Audítorský tím potom poskytne návrhy na vylepšenia a modifikácie zhrnuté na mapách, ktoré sa majú stať, a primerane uprednostňované. Špecifické odporúčania, body činnosti a hodnotenia rizík budú sprevádzať tieto návrhy a riešenia, ktoré im pomôžu pri ich implementácii. Zhromaždené údaje sa použijú na zálohovanie zistení, kvantifikáciu nákladov na logistiku a potenciálnych úspor prostredníctvom analýzy údajov a porovnávania.
 • Stručne povedané, audit nákladnej logistiky identifikuje dobré pracovné postupy a zlepšenia alebo optimalizačné príležitosti v logistickom reťazci organizácie prostredníctvom objektívneho hodnotenia a porovnávania údajov a navyše mapuje cestu vedúcu k kvalitatívnemu zlepšeniu služieb a logistickým úsporám a nákladom vyhýbanie.

Optimalizácia a zefektívnenie...

zemeguľaLogistika je neoddeliteľnou súčasťou každej firmy alebo spoločnosti. Je to segment, na ktorom sa zakladá evolučný proses celého procesu výroby, zásobovania a distribúcie, dôležitá je samozrejme spokojnosť odberateľa...čítať viac...

Kalendár kurzov a školení

zemeguľaPozrite si prosím prehľadný kalendár všetkých našich aktuálnych a naplánovaných školení, v prípade Vášho záujmu sa môžete zaregistrovať a mi Vás v krátkom budeme kontaktovať...čítať viac...

Pre nás je to hra...

zemeguľa Z praxe vieme, že zamestnanci alebo aj vedenie spoločnosti, časom tendenčne upadnú do stavu pohodlnej zotrvačnosti a stereotypov, keď pri hľadaní vhodnejšieho riešenia problému postupujú po vyšliapaných chodníčkoch ˮ...čítať viac...

Zadajte e-mailovú adresu vášho účtu. Bude vám na ňu zaslaný overovací kód. Po jeho obdržaní si môžete zmeniť heslo k účtu.

CENOTVORBA A EFEKTIVITA

Cenotvorba pre existujúcich aj nových dodávateľov v oblasti logistiky...

CENOTVORBA A EFEKTIVITA

PERSONÁLNE PORADENSTVO

Personálne poradenstvo pri nábore nových pracovníkov do oblasti logistiky...

PERSONÁLNE PORADENSTVO

PRENÁJOM MANAŽÉROV

Prenájom manažérov logistiky...

PRENÁJOM MANAŽÉROV

POMOC PRI VYJEDNÁVANÍ

Pomoc pri vyjednávaní nových cien v oblasti dopravy...

POMOC PRI VYJEDNÁVANÍ

ŠKOLENIA LOGISTIKY

Školenia a kurzy zamerané na oblasť logistiky a jej aplikovania...

ŠKOLENIA LOGISTIKY

PLÁNOVANIE PROCESOV

Správne nastavenie logistických procesov je kľúčový proces...

PLÁNOVANIE PROCESOV

UPOZORNENIE

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Pre použítie tohoto webu potvdte prosím súhlas.

Súhlasím

 https

 

 

 

WEBHOSTING EARTH